Psalms 71:5

  71:5   3754 ότι For 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 η   5281-1473 υπομονή μου my endurance, 2962 κύριε O Lord, 2962 κύριε O lord, 3588 η the one 1680-1473 ελπίς μου of my hope 1537 εκ from 3503-1473 νεότητός μου my youth.