Psalms 19:7

  19:7   3588 ο The 3551 νόμος law 3588 του of the 2962 κυρίου lord 299 άμωμος is unblemished, 1994 επιστρέφων turning 5590 ψυχάς souls. 3588 η The 3141 μαρτύρια witness 2962 κυρίου of the lord 4103 πιστή is trustworthy, 4679 σοφίζουσα making wise 3516 νήπια the infants.