Psalms 149:8

  149:8   3588 του   1210 δήσαι to tie 3588 τους   935-1473 βασιλείς αυτών their kings 1722 εν in 3976 πέδαις shackles, 2532 και and 3588 τους   1741-1473 ενδόξους αυτών their nobles 1722 εν in 5498.1 χειροπέδαις manacles 4603 σιδηραίς of iron;