Psalms 119:176

  119:176   4105 επλανήθην I wandered 5613 ως as 4263 πρόβατον a sheep 622 απολωλός perishing. 2212 ζήτησον Seek 3588 τον   1401-1473 δούλον σου your servant! 3754 ότι for 3588 τας   1785-1473 εντολάς σου your commandments 3756 ουκ I did not 1950 επελαθόμην forget.