Psalms 104:31

  104:31   1510.5 ήτω Let [4be 3588 η 1the 1391 δόξα 2glory 2962 κυρίου 3of the lord] 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons! 2165-2962 ευφρανθήσεται κύριος The lord shall be glad 1909 επί over 3588 τοις   2041-1473 έργοις αυτού his works;