Numbers 3:19

  3:19   2532 και And 5207 υιοί the sons * Καάθ of Kohath 2596 κατά according to 1218-1473 δήμους αυτών their peoples -- * Άμραμ Amram, 2532 και and * Ισσαάρ Izehar, * Χεβρών Hebron, 2532 και and * Οζιήλ Uzziel.