Numbers 26:21

  26:21   2532 και And 1096 εγένοντο [4were 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Φαρές 3of Pharez] -- 3588 τω to * Ασρών Hezron, 1218 δήμος the people 3588 ο the * Ασρωνί Hezronites; 3588 τω to * Αμούλ to Hamul, 1218 δήμος the people 3588 ο the * Αμουλί Hamulites.