Numbers 26:12

  26:12   2532 και And 3588 οι the 5207 υιοί sons * Συμεών of Simeon 3588 ο the 1218 δήμος people 3588 των of the 5207 υιών sons * Συμεών of Simeon; 3588 τω to * Ναμουήλ Nemuel, 1218 δήμος the people 3588 ο the * Ναμουηλεί Nemuelites; 3588 τω to * Ιαμίν Jamin, 1218 δήμος the people 3588 ο the * Ιαμεινί Jaminites; 3588 τω to * Ιαχίν Jachin, 1218 δήμος the people * Ιαχεινεί the Jachinites;