Nehemiah 4:20

  4:20   1722 εν In 5117 τόπω the place 3739 ου where 302 αν ever 191 ακούσητε you should hear 3588 την the 5456 φωνήν sound 3588 της of the 2768.4 κερατίνης horn, 1563-4863 εκεί συναχθήσεσθε gather together there 4314 προς to 1473 ημάς us, 2532 και and 3588 ο   2316-1473 θεός ημών our God 4170 πολεμήσει shall wage war 4012 περί for 1473 ημών us.