Judges 19:20

  19:20   2532 και And 2036 είπεν [4said 3588 ο 1the 435 ανήρ 3man 3588 ο   4246 πρεσβύτης 2old], 1515 ειρήνη Peace 1473 σοι to you; 4133 πλην only let 3956 παν any 3588 το   5303 υστέρημά deficiency 1473 σου of yours 1909 επ΄ be upon 1473 εμέ me, 4133 πλην only 1722 εν [3in 3588 τη 4the 4113 πλατεία 5square 3361 μη 1you should not 2647 καταλύσης 2rest up].