Joel 2:14

  2:14   5100 τις Who 1492 οίδεν knows 1487 ει if 1994 επιστρέψει he shall turn 2532 και and 3340 μετανοήσει change his mind, 2532 και and 5275 υπολείψεται leave 3694 οπίσω behind 1473 αυτού him 2129 ευλογίαν a blessing; 2532 και even 2378 θυσίαν a sacrifice offering 2532 και and 4700.2 σπονδήν a libation offering 2962 κυρίω to the lord 3588 τω   2316-1473 θεώ ημών our God?