Job 6:30

  6:30   3756 ου [3no 1063 γαρ 1For 1510.2.3 εστιν 2there is 1722 εν 5on 1100-1473 γλώσση μου 6my tongue 94 άδικον 4unjust thing]; 2228 η or, 3780 ουχί does not 3588 ο   2995-1473 λάρυγξ μου my throat 3191 μελετά meditate on 4907 σύνεσιν understanding?