Job 34:35

  34:35   *-1161 Ιωβ δε But Job 3756 ουκ [2not 1722 εν 3with 4907 συνέσει 4understanding 2980 ελάλησε 1spoke]; 3588 τα   1161 δε and 4487-1473 ρήματα αυτού his words 3756 ουκ are not 1722 εν with 1989.1 επιστήμη higher knowledge.