Job 29:16

  29:16   1473 εγώ I 1510.7.1 ήμην was 3962 πατήρ the father 102 αδυνάτων of the disabled; 1349 δίκην [3the cause 1161 δε 1and 3739 ην 4which 3756-1492 ουκ ήδειν 5I knew not 1840.1 εξιχνίασα 2I tracked out].