Job 19:5

  19:5   1436-1161 έα δε But alas, 3754 ότι for 1909 επ΄ [2against 1473 εμοί 3me 3170 μεγαλύνεσθε 1you magnify yourselves], 1724.2-1161 ενάλλεσθε δε and you assail 1473 μοι me 3681 ονείδει in scorn.