James 2:13

  2:13   3588 η   1063 γαρ For 2920 κρίσις judgment 448 ανίλεως is merciless 3588 τω to the one 3361 μη not 4160 ποιήσαντι having 1656 έλεος mercy, 2532 και and 2620 κατακαυχάται [2glories over 1656 έλεον 1mercy] 2920 κρίσεως judgment.