Isaiah 29:9

  29:9   1590 εκλύθητε Be loosened! 1839 έκστητε Be amazed 2532 και and 2896.1 κραιπαλήσατε be dizzy! 3756 ουκ Not 575 από from 4608 σίκερα liquor 3761 ουδέ nor 575 από from 3631 οίνου wine.