Ezekiel 20:48

  20:48   2532 και And 1921 επιγνώσεται [3shall realize 3956 πάσα 1all 4561 σαρξ 2flesh] 3754 ότι that 1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord. 1572 εξέκαυσα I kindled 1473 αυτό it, 2532 και and 3756 ου it shall not 4570 σβεσθήσεται be extinguished.