Daniel 1:3

  1:3   2532 και And 2036 είπεν [3told 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 τω   * Ασφανέζ Ashpenaz 3588 τω   749.2-1473 αρχιευνούχω αυτού his chief eunuch 1521 εισαγαγείν to bring in 575 από some from 3588 των the 5207 υιών sons 3588 της of the 161 αιχμαλωσίας captivity * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 575 από from 3588 του the 4690 σπέρματος seed 3588 της   932 βασιλείας of royalty, 2532 και and 575 από from 3588 των the 5409.1 φορθομμιν nobles;