Amos 2:11

  2:11   2532 και And 2983 έλαβον I took 1537 εκ of 3588 των   5207-1473 υιών υμών your sons 1519 εις for 4396 προφήτας prophets, 2532 και and 1537 εκ of 3588 των   3495-1473 νεανίσκων υμών your young men 1519 εις for 38 αγιασμόν sanctification. 3378 μη ουκ [3not so 1510.2.3 έστι 1Are 3778 ταύτα 2these things], 5207 υιοί O sons * Ισραήλ of Israel, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord?