2 Samuel 3:38

  3:38   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to 3588 τους   3816-1473 παίδας αυτού his servants, 3756 ουκ Do you not 1492 οίδατε know 3754 ότι that 2233 ηγούμενος a leader, 2532 και and 3173 μέγας a great one 4098 πέπτωκεν has fallen 1722 εν in 3588 τη   2250-3778 ημέρα ταύτη this day 1722 εν in 3588 τω   * Ισραήλ Israel?