Deuteronomy 11:20

Wycliffe(i) 20 Thou schalt write tho wordis on the postis, and yatis of thin hous,