Deuteronomy 11:20

Geneva(i) 20 And thou shalt write them vpon the postes of thine house, and vpon thy gates,