Deuteronomy 11:20

DSV(i) 20 En schrijft ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten;