John 19:12

TR(i)
  12 G1537 PREP εκ G5127 D-GSN τουτου G2212 (G5707) V-IAI-3S εζητει G3588 T-NSM ο G4091 N-NSM πιλατος G630 (G5658) V-AAN απολυσαι G846 P-ASM αυτον G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G2453 A-NPM ιουδαιοι G2896 (G5707) V-IAI-3P εκραζον G3004 (G5723) V-PAP-NPM λεγοντες G1437 COND εαν G5126 D-ASM τουτον G630 (G5661) V-AAS-2S απολυσης G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-2S ει G5384 A-NSM φιλος G3588 T-GSM του G2541 N-GSM καισαρος G3956 A-NSM πας G3588 T-NSM ο G935 N-ASM βασιλεα G846 P-ASM αυτον G4160 (G5723) V-PAP-NSM ποιων G483 (G5719) V-PAI-3S αντιλεγει G3588 T-DSM τω G2541 N-DSM καισαρι
ERV(i) 12 Upon this Pilate sought to release him: but the Jews cried out, saying, If thou release this man, thou art not Caesar’s friend: every one that maketh himself a king speaketh against Caesar.