John 14:9

TR(i)
  9 G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DSM αυτω G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G5118 D-ASM τοσουτον G5550 N-ASM χρονον G3326 PREP μεθ G5216 P-2GP υμων G1510 (G5748) V-PXI-1S ειμι G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουκ G1097 (G5758) V-RAI-2S εγνωκας G3165 P-1AS με G5376 N-VSM φιλιππε G3588 T-NSM ο G3708 (G5761) V-RAP-NSM-ATT εωρακως G1691 P-1AS εμε G3708 (G5758) V-RAI-3S-ATT εωρακεν G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G2532 CONJ και G4459 ADV-I πως G4771 P-2NS συ G3004 (G5719) V-PAI-2S λεγεις G1166 (G5657) V-AAM-2S δειξον G2254 P-1DP ημιν G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα
ERV(i) 9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and dost thou not know me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; how sayest thou, Shew us the Father?