Hebrews 11:7

TR(i)
  7 G4102 N-DSF πιστει G5537 (G5685) V-APP-NSM χρηματισθεις G3575 N-PRI νωε G4012 PREP περι G3588 T-GPN των G3369 ADV μηδεπω G991 (G5746) V-PPP-GPN βλεπομενων G2125 (G5685) V-APP-NSM ευλαβηθεις G2680 (G5656) V-AAI-3S κατεσκευασεν G2787 N-ASF κιβωτον G1519 PREP εις G4991 N-ASF σωτηριαν G3588 T-GSM του G3624 N-GSM οικου G846 P-GSM αυτου G1223 PREP δι G3739 R-GSF ης G2632 (G5656) V-AAI-3S κατεκρινεν G3588 T-ASM τον G2889 N-ASM κοσμον G2532 CONJ και G3588 T-GSF της G2596 PREP κατα G4102 N-ASF πιστιν G1343 N-GSF δικαιοσυνης G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G2818 N-NSM κληρονομος
ERV(i) 7 By faith Noah, being warned [of God] concerning things not seen as yet, moved with godly fear, prepared an ark to the saving of his house; through which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is according to faith.