Nehemiah 11:21

Romanian(i) 21 Slujitorii Templului s'au aşezat pe deal, şi aveau de căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa.