Nehemiah 11:21

DSV(i) 21 En de Nethinim woonden in Ofel; en Ziha en Gispa waren over de Nethinim.