Nehemiah 11:21

Croatian(i) 21 Netinci su stanovali u Ofelu; Siha i Gišpa bijahu na čelu netinaca.