Psalms 78:60

PBG(i) 60 Tak, że opuściwszy przybytek w Sylo, namiot, który postawił między ludźmi,