Psalms 78:60

Croatian(i) 60 I napusti boravište svoje u Šilu, Šator u kojem prebivaše s ljudima.