Psalms 45:16

PBG(i) 16 Przywiodą je z weselem i z radością, a wnijdą na pałac królewski.