Psalms 45:16

Bulgarian(i) 16 Вместо бащите ти ще бъдат синовете ти; ще ги поставиш за князе по цялата земя.