Psalms 25:6

PBG(i) 6 Wspomnij na litości twoje, Panie! i na miłosierdzia twoje, które są od wieku.