Psalms 25:6

Bulgarian(i) 6 Помни, ГОСПОДИ, милосърдията Си и милостите Си, защото са от века.