Psalms 23:3

PBG(i) 3 Duszę moję posila: prowadzi mię ścieszkami sprawiedliwości dla imienia swego.