Ephesians 1:6

PBG(i) 6 Ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w onym umiłowanym: