Psalms 143:4

PBG(i) 4 I ściśniony jest we mnie duch mój, a we wnętrznościach moich niszczeje serce moje.