Psalms 134:3

PBG(i) 3 Niechajżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię.