Psalms 134:3

BKR(i) 3 Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.