Psalms 134:3

DSV(i) 3 De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.