Psalms 132:14

PBG(i) 14 Toć będzie odpocznienie moje aż na wieki; tu będę mieszkał, bom go siebie upodobał.