Psalms 132:14

BKR(i) 14 Toť bude obydlí mé až na věky, tuť přebývati budu, nebo jsem sobě to oblíbil.