Psalms 112:3

PBG(i) 3 Majętność i bogactwa są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki.