Psalms 112:3

BKR(i) 3 Zboží a bohatství v domě jeho, a spravedlnost jeho zůstává na věky.