Proverbs 8:12

PBG(i) 12 Ja mądrość mieszkam z roztropnością,i umiejętność ostrożności wynajduję.