Proverbs 8:12

Bulgarian(i) 12 Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието и издирвам разсъдливо знание.