Proverbs 31:12

PBG(i) 12 Dobrze mu czyni,a nie źle, po wszystkie dni żywota swego.