Proverbs 31:12

Croatian(i) 12 Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg.